Om Østre skole

Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt.

Kom godt i gang med AULA

På denne side kan man som forældre orientere sig i information omkring AULA. https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/

Vision

IKAST ØSTRE er kendetegnet ved MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER, som fundament for høj trivsel og faglig progression for alle elever.

Trivselspolitik 

Trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger i skolen. Vi udvikler os som mennesker og lærer i fælleskab, derfor kan trivselsarbejdet heller ikke lykkes uden en ambitiøs og differentieret faglig undervisning.

Kvalitetsrapport 15-17

Se vedhæftning for hele rapporten.

Praktikstedsbeskrivelse

Skolen som uddannelsessted - Kultur og særkende