Om Østre skole

Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt.

Orientering ang. Corona

Her kan børn og forældre finde mere information angående Corona.

Forældre UNI-login

Hvis I har glemt jeres UNI-login. Så kan man finde hjælp i denne vejledning

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO

Her kan mål- og indholdsbeskrivelse for SFO findes

Kom godt i gang med AULA

På denne side kan man som forældre orientere sig i information omkring AULA. https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/

Vision

IKAST ØSTRE er kendetegnet ved MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER, som fundament for høj trivsel og faglig progression for alle elever.

Trivselspolitik 

Trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger i skolen. Vi udvikler os som mennesker og lærer i fælleskab, derfor kan trivselsarbejdet heller ikke lykkes uden en ambitiøs og differentieret faglig undervisning.

Kvalitetsrapport

Se vedhæftning for hele rapporten.

Praktikstedsbeskrivelse

Skolen som uddannelsessted - Kultur og særkende