Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktikstedsbeskrivelse

Ikast Østre Skole som uddannelsessted
 

Historisk overblik

Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever er en skøn, mangfoldig gruppe, der primært kommer fra skolens eget distrikt. 
Ikast Østre Skole er en tre-sporet skole med 730 elever i 0.-9. kl. med tilhørende SFO samt kommunale og interne baseklasser. Baseklasserne er et tilbud til elever med særlige behov, herunder forskellige diagnoser. Vi har fokus på samarbejdet mellem basetilbud og almentilbud. Derudover arbejder vi med at lave fleksible løsninger, hvor eleverne i basen kan være tilknyttet almentilbuddet i det omfang, det bidrager til en positiv udvikling.
Værdigrundlag 
Nøgleværdier: På Ikast Østre forventer vi, at alle udviser respekt, tager ansvar og drager omsorg. Overordnet vision: Ikast Østre er en folkeskole, der med afsæt i et mangfoldigt fællesskab, kontinuerligt arbejder for at skabe det bedste grundlag for læring, trivsel og dannelse for den enkelte. Vi arbejder med et ressourceorienteret perspektiv med fokus på anerkendelse af barnet og dets potentialer.

Vision 
Folkeskolens formålsparagraf og Ikast-Brande kommunes Børne- og Ungepolitik danner sammen grundlaget for Ikast Østre Skoles værdigrundlag og vision. Det er vigtigt, at skolens mission og vision afspejles i adfærden i hele organisationen. 
Østre er en udviklingsparat skole, der med udgangspunkt i børnenes forskellighed søger at skabe rammer for læring, så alle børn oplever optimale muligheder for at udvikle og udnytte sine faglige og sociale kompetencer og potentialer. 
Vi er en skole for alle skoledistriktets børn og dermed en mangfoldig skole.

Det er vores vision at vores elever er livsduelige i det fremtidige samfund, de bliver en del af på den anden side af et skoleliv.

Lærested
Det er værdifuldt for os, at:
-    Der er tydelige forventninger til alle på Østre
-    Østres børn har medbestemmelse og medansvar
-    Østre har anerkendende og positivt involverende voksne
-    Østres ansatte har kompetencerne til at løse netop deres opgave
-    Der sker videndeling og udvikling i og mellem Østres forskellige afdelinger
-    Vi arbejder sundhedsfremmende med det brede perspektiv i hele Østres virksomhed
-    Østre har fokus på nysgerrighed og en eksperimenterende tilgang
-    Vi arbejder bevidst med varierede tilgange til læring
-    SFO’en ses også som et læringssted for vores fælles børn
-    Vi er lærende sammen – både børn og voksne

Værested
Det er værdifuldt for os, at:
-    Der er tydelige forventninger til alle på Østre
-    Østres børn har medbestemmelse og medansvar
-    Østre har anerkendende og positiv involverende voksne
-    Der er fællesskab både for ansatte og børn
-    Alle på Østre oplever tryghed, spontanitet og trivsel
-    Alle på Østre udviser tolerance og rummelighed

Arbejdsplads
Det er en værdi for os, at:
-    Alle ansatte har en fælles ansvarsfølelse for vores arbejdsplads
-    Østres ansatte har medbestemmelse og medansvar
-    Vi har et godt kollegialt og psykisk arbejdsmiljø
-    Der er gensidig tillid mellem ledelse og personale, og mellem kollegaer
-    Ledelsen støtter positivt og bringer de ansattes kompetencer i spil
-    Der sker åben og fordomsfri debat med respekt for hinandens synspunkter
-    Vi har en positiv og anerkendende ånd, hvor humor, omsorg og varme er bærende elementer.

Vision for arbejdspladsen
Østre er en arbejdsplads med et engageret personale og hvor der er plads til personlig udvikling for den enkelte. Omgangstonen er afslappet og venlig og hverdagen er præget af respekt, åbenhed og tillid, som fundamentet for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæden trives gennem et vedkommende samarbejde og videndeling om udvikling af praksis.
 

Dokumenter

Praktikstedsbeskrivelse Østre skole.pdf

Shape Created with Sketch.