MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktoplysninger

Ikast Østre Skole Finlandsgade 10 7430 Ikast 
 
Tlf.: 99 60 45 00 E-mail: ostreskole@ikast-brande.dk

EAN: 5798005571155 
 
Åbningstid på skolens kontor: mandag - torsdag: kl. 8.00-15.00, fredag: kl. 8.00-14.00. 

Skoleleder: Hanne Høj 99 60 45 01 / 26 16 22 14 hannhoj@ikast-brande.dk  

Viceskoleleder: Lone Boll Jørgensen 99 60 45 02 / 22 39 77 49 lsjor@ikast-brande.dk    

Afdelingsleder: Palle Aagaard Jespersen 99 60 45 03 / 24 42 89 18 paaje@ikast-brande.dk

SFO-leder: Finn Hansen, 99 60 45 25 fihan@ikast-brande.dk  
 
Sekretær: Helle Holm, Zueanne Kristensen og Birgitte Skov Olesen, 99 60 45 00 ostreskole@ikast-brande.dk  

Serviceleder: Jørgen Holck 99 60 22 22 / 20 90 59 02 oejh@iks.dk
 
IT: Christian Lauridsen 51 18 84 68  cl@iks.dk

Skolebestyrelsesformand: Frank Sjøgreen 28 97 14 46 Frank.fisker@hotmail.com
 
UU-vejleder: Carsten Maagaard 29 44 43 16 / tors. 9-13    

Skolesundhedsplejerske: Anne-Mette Dam 30 93 90 00 andam@ikast-brande.dk og Majbrit Sangild 30 93 90 01 majsa@ikast-brande.dk