Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i 0. klasse

Samarbejde før skolestart i 0. klasse

Forældre til kommende skolebørn inviteres til forældremøde i Skole og SFO inden skolestart.
Børnene inviteres til besøgsdage i Skole og SFO i maj/juni måned, hvor børnehaven eller forældrene afleverer og henter dem på skolen.

Velkommen!

Se videoen om skolestart på Ikast Østre Skole. Skoleleder Hanne Høj byder velkommen med et indblik i visioner og fokusområder. Derefter fortæller de tre børnehaveklasseledere om dagligdagen og undervisningen i 0. klasse.
 

Mødetider

  • Mandag og tirsdag kl. 8.00 – 13.40. Onsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 – 12.55.
  • Undervisningen begynder kl. 8.00. Der vil være tilsyn i klassen fra kl. 7.50.
  • Lær jeres barn selv at gå ind med taske og madpakke, samt tage afsked med jer så barnet er klar i klassen senest kl. 8.00

Madpakke:

Det er meget vigtigt, at de har noget spiseligt med til det store frikvarter, (9.30-10.00) da mange er sultne netop på den tid af dagen, så frugt, en bolle eller noget, der er let at tage med ud i skolegården, er en god ide. Ligeledes en drikkedunk med vand.

Mælk:

  • Som forældre kan I bestille/afbestille på  www.skolemaelk.dk. Skolen har ikke noget med denne del at gøre, men vi henter den bestilte mælk i køleskabet hver dag.

Forældresamarbejdet i 0. klasse

Der afholdes forældremøde i efteråret, hvor der vil være et fælles oplæg for forældre og efterfølgende mødes forældrene i deres eget barns klasse.

Vi afholder skole/hjem samtaler en gang om året, hvor forældre uden børn inviteres til en samtale på skolen. Samtalen tager udgangspunkt i barnets sociale trivsel og faglige udvikling. Inden samtalerne vil der blive afholdt elevsamtaler med den enkelte elev af klasselæreren og elevplaner udgives i MOMO.

Der er altid mulighed for at skrive til personalet i AULA og har man brug for mere aftales et tidspunkt for en samtale.